Điều Khoản Giao Dịch – sachbo.com

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách sử dụng các dịch vụ trực tuyến hoặc thực hiện giao dịch trên trang web sachbo.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, xin vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ và giao dịch ngay lập tức.

2. Giao Dịch và Thanh Toán

2.1. Khi bạn thực hiện giao dịch trên trang web sachbo.com, bạn cam kết cung cấp thông tin thanh toán chính xác và đồng ý trả các khoản phí hoặc giá trị đã thỏa thuận cho giao dịch.

2.2. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ bên ngoài để xử lý thanh toán và không lưu trữ thông tin thanh toán cá nhân của bạn.

2.3. Bạn đồng ý rằng tất cả các giao dịch trên trang web này phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến giao dịch trực tuyến.

3. Hủy Giao Dịch và Hoàn Tiền

3.1. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bất kỳ giao dịch nào mà chúng tôi cho là không tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

3.2. Chúng tôi có thể áp dụng chính sách hoàn tiền cụ thể trong trường hợp cần thiết.

4. Chấp Nhận Giao Dịch

4.1. Bằng cách thực hiện giao dịch trên trang web sachbo.com, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của giao dịch và các chính sách kèm theo.

5. Liên Hệ

5.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về Điều Khoản Giao Dịch này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: admin@sachbo.com.

6. Hiệu Lực

6.1. Điều Khoản Giao Dịch này có hiệu lực kể từ ngày [ngày] và áp dụng cho mọi giao dịch thực hiện trên trang web sachbo.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *