Category Archives: Hóa Học

Câu hỏi trắc nghiệm phần Axit hóa lớp 9

Trong chương trình hóa học lớp 9, chúng ta sẽ học về chất acid và kiến thức liên quan đến axit hóa. Đây là một phần quan trọng của môn hóa học và thường được kiểm tra thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét một số câu hỏi…

20 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Oxit – Hóa Học Lớp 9

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 20 câu hỏi trắc nghiệm về oxit trong lĩnh vực hóa học, đặc biệt dành cho học sinh lớp 9. Những câu hỏi này sẽ giúp học sinh hiểu sâu hơn về khái niệm oxit và tầm quan trọng của nó trong ngành hóa học. Chúng…