Điều Khoản Sử Dụng – sachbo.com

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web sachbo.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Sử Dụng Trang Web

2.1. Bạn cam kết rằng bạn sẽ sử dụng trang web sachbo.com chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng.

2.2. Bạn đồng ý không sử dụng trang web này để truy cập, sao chép hoặc phân phối bất kỳ thông tin nào trái với các quy định pháp luật hoặc vi phạm quyền của bất kỳ người khác.

3. Bản Quyền

3.1. Tất cả các nội dung, hình ảnh, văn bản và tài liệu trên trang web sachbo.com được bảo vệ bởi bản quyền và thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cấp phép.

3.2. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu bản quyền.

4. Bảo Mật Thông Tin

4.1. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật để hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

5. Thay Đổi Điều Khoản

5.1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Xin vui lòng kiểm tra điều khoản và điều kiện này định kỳ để cập nhật thông tin mới nhất.

6. Kết Thúc Sử Dụng

6.1. Chúng tôi có quyền kết thúc hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào trang web sachbo.com bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

7. Liên Hệ

7.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: admin@sachbo.com.

8. Hiệu Lực

8.1. Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2023 và áp dụng cho mọi người sử dụng trang web sachbo.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *