Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

1.1. Bình Luận

Khi bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, địa chỉ IP của bạn và chuỗi user agent của trình duyệt để giúp phát hiện spam.

1.2. Hình Ảnh

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, vui lòng tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

2. Cookies

2.1. Bình Luận

Nếu bạn để lại bình luận trong trang web, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, địa chỉ email và trang web trong cookie. Thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

2.2. Đăng Nhập

Khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất sẽ được lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất sẽ được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Khi bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

3. Dữ Liệu Được Chia Sẻ Với Ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

4. Quyền Truy Cập Và Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có quyền yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

5. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét định kỳ Chính Sách Bảo Mật này để hiểu cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

6. Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email admin@sachbo.com.

Xin lưu ý rằng Chính Sách Bảo Mật này chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi và không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi có thể liên kết đến.